CHUYÊN KIỂM ĐINH - HUẤN LUYỆN AN TOÀN - HUẤN LUYỆN CẤP BẰNG NGHỀ

Công ty CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP 2 là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Chúng tôi với đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm (trên 16 năm), những Thạc sĩ, Kỹ sư được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm định và huấn luyện an toàn.

I. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN:

Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động.

II. HUẤN LUYỆN:

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Huấn luyện An toàn Lao động, Vệ sinh Lao động.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân cơ khí, điện, hàn áp lực

Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn.

Gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi 0903.796.786

Kiểm định máy xây dựng