kiem dinh cau truc

Kiểm định cầu trục

Tại sao phải kiểm định cầu trục: – Cầu trục là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Do đó chúng ta cần phải kiểm định cầu trục.– Để đảm bảo an toàn cho người cũng như tránh thiệt..

Gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi 0903.796.786

Kiểm định máy xây dựng