kiem dinh may dao may xuc

Kiểm định máy đào, máy xúc

Hiện nay, việc sử dụng máy xúc, máy đào trong đời sống, sản xuất rất phổ biến. Đặc biệt là trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các máy xúc, máy đào hiện nay ở Việt Nam đều là nhập khẩu máy mới hoặc máy cũ. Cho nên cũng..

Gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi 0903.796.786

Kiểm định máy xây dựng