kiem dinh thang may

Kiểm định Thang máy

Thang máy là gì?– Thang máy là một thiết bị vận chuyển di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 150 so với phương thẳng đứng. Để vận chuyển người hoặc hàng hoá giữa các tầng của một con tàu, ngôi nhà, công trình xây..

kiem dinh thang may cho hang

Kiểm định thang máy chở hàng

Thang máy chở hàng là gì?Thang máy chở hàng là thang máy sử dụng để chở hàng, vận hành bằng điện có dẫn động ma sát hoặc cưỡng bức được lắp đặt cố định, hoặc thang máy thủy lực chở hàng được định nghĩa như thiết bị nâng phục vụ..

Gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi 0903.796.786

Kiểm định máy xây dựng