kiem dinh xe ui

Kiểm định xe ủi

Có bắt buộc cần phải kiểm định xe ủi hay không?Tuy là thiết bị không thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm định nhưng xe ủi là thiết bị cần đảm bảo độ an toàn cao.Để phòng ngừa các rủi ro và đảm bảo an toàn cho người vận hành..

Gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi 0903.796.786

Kiểm định máy xây dựng